Anasayfa / Sicil Sayı 49
Sayfa 135-147

Araştırma Makalesi

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na Göre Kamu Görevlilerinin Sendikal Güvenceleri

Sicil, 2023/I Sayi 49: Sayfa 135-147

Doç. Dr. Canan ERDOGAN
Ankara Yildirim Beyazit Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Öz

Hukukumuzda çalisanlara sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkinin taninmasinin ya­ninda pozitif sendika özgürlügünün korunmasi amaciyla birtakim sendikal güvenceler hüküm altina alinmistir. Konuya iliskin hükümlere hem 6356 sayili Sendikalar ve Toplu Is Sözlesmesi Ka­nunu hem de 4688 sayili Kamu Görevlileri Sendi­kalari ve Toplu Sözlesme Kanunu'nda yer verilmis ve çalisanlar isverenlerine karsi korunmuslardir. Çalisma konumuz açisindan sadece 4688 sayili Kanun kapsamindaki düzenlemelerden bahsedilecek olup ilgili yerlerde 6356 sayi­li Kanun'daki hükümlere atif yapilacaktir. Bu kapsamda öncelikle m. 18'deki sendika üye­lerinin ve yöneticilerinin güvencesi konusu ele alinacak, ardindan da m. 23'teki isyeri sendika temsilcilerinin güvencesinden bah­sedilecektir.

Anahtar Sözcükler:

Kamu görevlileri sendikaları, sendikal güvence, 4688 sayılı Kanun.

Guarantees Of Public Oıcials’ Union Rights According To Law No. 4688 On Public Ocials’ Trade Unions And Collective Agreements


Abstract

Alongside the recognition of the right to es­tablish trade unions and become union mem­bers in Turkish legal system, certain union guarantees have been enshrined to protect positive union freedom. Provisions related to this matter are included in both Law No. 6356 on Trade Unions and Collective Bargaining Agreements, as well as Law No. 4688 on Public Officials' Trade Unions and Collective Agree­ments, ensuring protection for employees against employers. For the purpose of our study, we will only discuss the regulations within the scope of Law No. 4688, with references made to the provisions in Law No. 6356 where relevant. Within this framework, firstly, the subject of guarantees for union members and executives in Article 18 will be addressed, followed by the discussion of the guarantees for workplace union representatives in Article 23.

Keywords:

Public Officials'Trade Unions, union guarantees, Law No. 4688 on Public Officials'Trade Unions and Collective Agreements.