Anasayfa / Sicil Sayı 36
Sayfa 148-171

Arastirma Makalesi

6715 Sayılı Yasa’nın Uzaktan Çalışmaya İlişkin Hükümleri ve Değerlendirilmesi

Sicil, 2016/II Sayi 36: Sayfa 148-171

Dr. Dilek Dulay YANGIN

Öz

Son otuz yil içerisinde meydana gelen ekonomik, teknolojik ve sosyal degisiklikler, klasik istihdam modellerinde önemli degisimler meydana getirmistir. Bu degisikliklere bagli olarak kismi süreli çalisma, belirli süreli is sözlesmesi, çagri üzerine çalisma, tele çalisma ve evde çalisma gibi atipik çalisma modelleri ortaya çikmistir. Is görme borcunun ifa edildigi yer bakimindan tipik is iliskilerinden ayrilan ve atipik bir özellik gösteren evde çalisma ve tele çalisma, 6715 sayili Yasa ile “uzaktan çalisma” üst basligi altinda bir bütün olarak düzenlenerek Is Kanunu md.14 kapsamina dahil edilmistir. Klasik çalisma düzeni olarak ifade edebilecegimiz çalisma ortami düsünülerek olusturulmus is hukuku kurallarinin, bu çalisma sekillerine uygulanmasinda zorluklar yasanabilecektir. Çalismamizin konusunu, isverenin gözetiminden ve denetiminden uzak bir mekanda is görme borcunun ifa edildigi evde çalisma ve tele çalismanin yasal düzenleme ve uluslararasi belgeler çerçevesinde irdelenmesi, bagimlilik unsurunun tespiti ve uygulamada ortaya çikmasi muhtemel sorunlar olusturmaktadir.

Anahtar Sözcükler:

Evde çalışma, tele çalışma, uzaktan çalışma, atipik çalışma, atipik iş sözleşmeleri.

The Provisions of Code 6715 With Regards to Remote Work and Evaluation


Abstract

Economic, technological and social changes which has occurred in the last thirty years caused significant changes in the classical employment models. Depending on these changes aytpical employment models came up such as fixed term employment contracts, part-time work, call-on work, telework and house work. House work and telework which apart from the classical employment relationships in terms of place where the work is performed and have atypical features adopted in the Code of 6715 and named “Remote Work” under the Labour Code. Labour law codes which has enacted with the idea of classical work place may cause problems with the performing of these employment models. In our study we will try to analize house work and telework with the framework of national and international arrangements and we will try to clarify the concept of subordination and the problems which may occur in the practice.

Keywords:

House work, tele work, remote work, atypical work, atypical employment contracts.