Anasayfa / Sicil Sayı 48
Sayfa 86-108

Araştırma Makalesi

AB Hukukunda Kadın Erkek Arasında Ücret Eşitliği İlkesi: Güncel Gelişmeler Üzerine Bir İnceleme

Sicil, 2023/I Sayi 48: Sayfa 86-108

Doç. Dr. Ayse Gül KÖKKILINÇ

Dokuz Eylül Üniversitesi Isletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dali

Doç. Dr. Gözde KAYA

Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararasi Iliskiler Bölümü Avrupa Birligi Hukuku Anabilim Dali

Öz

Kadin ve erkek için esit ya da esdegerde ise esit ücret ilkesi, AB Hukuku’nda garanti alinan temel haklardan biridir. Bununla birlikte, AB’ye üye devletlerde kadin ve erkek çalisanlar arasinda ücret esitliginin hala etkin bir sekilde uygulanamadigi görülmektedir. AB, cinsiyete dayali ücret farkiyla mücadele etmek için çesitli önlemler almaktadir. Bunlardan birisi de Avrupa Komisyonu tarafindan Mart 2021’de sunulan Ücret Seffafligina Iliskin 2021/93 sayili Direktif Tasarisi’dir. Bu çalismada, AB’de esit ücret ilkesi, AB Hukuku’nda yer alan hükümler ile Avrupa Birligi Adalet Divani’nin yerlesmis içtihat hukuku temelinde incelenmis; cinsiyete dayali ücret farki AB’nin güncel verileri isiginda sunulmustur. Bunu takiben, Komisyon’un Direktif Tasarisi’na ait hükümler ve getirdigi yenilikler incelenmis ve sosyal taraflar olan Avrupa Is Dünyasi ile Avrupa Isçi Sendikalari Konfederasyonu’nun Tasari’ya iliskin yaklasim ve görüslerine yer verilmistir.

Anahtar Sözcükler:

AB Hukuku, cinsiyet eşitliği, ücret eşitliği, ücret farkı, ücret şeffaflığı.

The Principle of Equal Pay Between Women and Men under EU Law: An Analysis on Recent Developments


Abstract

The principle of equal pay for equal work or work of equal value for women and men, is one of the fundamental rights guaranteed under EU law. Yet, it’s seen that pay equality between female and male employees has still not been fully implemented within the EU Member States. The EU has been taking several measures to tackle the gender pay gap. One of these measures is the Directive Proposal 2021/93 on Pay Transparency that was submitted by the European Commission in March 2021. In this study, the principle of equal pay is examined within the framework of EU legislation and the settled case of the European Court of Justice; and the gender pay gap is submitted under the recent data of the EU. Accordingly, the articles and the novelties introduced by the Commission Proposal are studied and the approaches and opinions put forward by the social partners European Business and European Trade Union Confederation with regard to the Proposal, are covered.

Keywords:

EU Law, gender equality, pay equality, pay gap, pay transparency.