Anasayfa / Sicil Sayı 15
Sayfa 104-111

Karar Incelemesi

Alt İşveren İşçisinin İşini Aynı İşyerinde Bir Başka Alt İşverene Bağlı Olarak Sürdürmesi ve Sonuçları

Sicil, 2009/III Sayi 15: Sayfa 104-111

Prof. Dr. Halûk Hâdi SÜMER
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi