Anasayfa / Sicil Sayı 36
Sayfa 17-32

Arastirma Makalesi

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Haksız Feshinin Hüküm ve Sonuçları

Sicil, 2016/II Sayi 36: Sayfa 17-32

Prof. Dr. E. Tuncay Senyen KAPLAN

Baskent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Öz

Belirli süreli is sözlesmesi, aksi kararlastirilmadikça, fesih bildiriminde bulunulmasina gerek olmaksizin, sürenin bitiminde kendiliginden sona erer (TBK.m.430/1). Ancak taraflar hakli nedene dayanarak sürenin bitiminden önce belirli süreli is sözlesmesini feshedebilirler (Is K.m.24, 25). Hakli sebebin olmamasi veya ileri sürülen sebebin gerçek disi bulunmasi ve fesih hakkinin süresi içinde kullanilmamasi halinde yapilan fesih haksiz fesihtir. Belirli süreli is sözlesmesinin hakli bir nedene dayanmaksizin sürenin bitiminden önce isveren tarafindan sona erdirilmesinin hukuki sonucuna iliskin bir düzenleme Is Kanunlarinda ve eski Borçlar Kanununda yoktur. Ancak 6098 sayili Türk Borçlar Kanunu’nun 438. maddesinde isverenin is sözlesmesini haksiz feshinin, 439. maddesinde ise, isçinin is sözlesmesini haksiz feshinin hüküm ve sonuçlarina iliskin olarak düzenleme getirilmistir. Çalismamizda yeni düzenlemeler çerçevesinde, belirli süreli is sözlesmesinin sürenin bitiminden önce haksiz feshinin hüküm ve sonuçlari incelenmistir.

Anahtar Sözcükler:

Belirli süreli iş sözleşmesi, haklı nedenle fesih, haksız fesih, haksız fesih tazminatı.

Unfair Termination of Fixed Term Contract’s Provisions and Consequences


Abstract

Fixed term employment contracts, unless otherwise agreed, without the need of a notice, spontaneously ends before the end of the period (Turkish Code of Obligations, Article, 430/1). However, either party may terminate the fixed term employment contract before it is expired, on the basis of rightful justification (Labor Law, Article, 24, 25). If there is no just reason or if the reason is unreal and the just of termination is not exercised in its legal time, then the termination is an unfair termination. There is no provision in the Labor Law and the Old Obligations Act for the legal consequences of the termination of the employment contract by the employer before the end of the employment, regardless of the rightful employment contract. However, in Article 438 of the Turkish Code of Obligations Numbered 6098, an unfair termination of the employer’s employment contract, in Article 439, an arrangement has been made regarding the provisions and consequences of the unfair termination of the employee’s employment contract. In our article, the provisions and consequences of unfair termination before the end of the employment of the specific term employment contract are examined in the context of the new regulations.

Keywords:

Fixed term employment contract, termination due to right justification, unfair termination, unfair termination indemnity.