Anasayfa / Sicil Sayı 49
Sayfa 98-119

Araştırma Makalesi

Çağrıya Hazır Halde Nöbette Beklemek ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin İcap Nöbeti İçtihadına İlişkin Bir Değerlendirme

Sicil, 2023/I Sayi 49: Sayfa 98-119

Doç. Dr. Hande Bahar AYKAÇ
Ankara Haci Bayram Veli Üniversitesi Çalisma Ekonomisi ve Endüstri Iliskileri Bölümü Is ve Sosyal Güvenlik
Hukuku Anabilim Dali

Öz

Çalisma sürelerinin belirlenmesi isçinin ücrete ve fazla çalisma ücretine hak kazandigi süreler in belirlenmesinin yani sira, günlük, haftalik ya da yillik azami çalisma sürelerinin ve asgari dinlenme sürelerinin belirlenmesi bakimindan da önem tasir. Çalisma süresi genel olarak isçinin isinde geçirdigi süre olarak tanimlanmasina ragmen, isyerinde isverenin emrine hazir sekilde bekledigi süreler de çalisma süresinden sayilmaktadir. Bu konuda tartismali hususlardan biri, isçinin isyerinde, evinde, kendisinin veya isverenin belirledigi bir mekânda isverenden gelecek is görme çagrisini bekleyerek nöbette geçirdigi sürenin hukuki niteligidir. Bu çalismada çagriya hazir halde nöbette beklenen sürenin çalisma süresinden sayilip sayilmamasina iliskin hukuki sorun karsilastirmali hukuk ve yargi kararlari isiginda ele alinacak ve Yargitay’in icap nöbetine iliskin içtihadi bu çerçevede degerlendirilecektir.

Anahtar Sözcükler:

Çalışma süresi, nöbet çalışması, icap nöbeti, çağrıya hazır şekilde bekleme.

On-Call Duty And The Evaluation Of The Supreme Court’s 9th Civil Chamber’s Verdict Regarding Employees On-Call Duty


Abstract

Working hours must be determined in order to regulate the daily, weekly, or annual maximum working hours and minimum rest periods, as well as the periods during which the employee is entitled to wage and overtime pay. Although working time is generally defined as the time spent by the employee at her job, it also includes the time she spends waiting at the employer’s disposal at the workplace. One of the controversial issues in this regard is the legal feature of the worker’s time spent on-call duty, waiting for the employer’s call to work, at her workplace, at home, or a location determined by her or the employer. In this study, the legal problem of whether the time on duty while ready to call is regarded as working time will be discussed in the light of comparative law and judicial decisions and the verdict of the 9th Civil Chamber of the Supreme Court regarding on-call duty will be evaluated within this framework.

Keywords:

Working time, on- call duty, on-call service, stand-by time.