Anasayfa / Sicil Sayı 48
Sayfa 50-73

Araştırma Makalesi

Hak Sahiplerinin Hizmet Tespit Davası Açma Süresi

Sicil, 2023/I Sayi 48: Sayfa 50-73

Prof. Dr. Ercüment ÖZKARACA

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Is ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dali

Ars. Gör. Merve AKKAYA

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dali

Öz

Sosyal güvenlik hukukumuzda benimsenen zorunluluk ilkesinin sonucu olarak sigortalilik iliskisi çalismaya baslama ile kurulmaktadir. Bununla birlikte sosyal sigorta yardimlarindan yararlanabilmek için Kurum’un sigortalidan haberdar olmasi gerekmektedir. Bu sebeple de 5510 sayili Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasi Kanunu m. 86/8’de düzenlenen hizmet tespit davalari sosyal güvenligin tesisi bakimindan önemlidir. Çalisma konumuzu sigortalinin ölümü halinde hak sahiplerinin dava açma süresi olusturmaktadir.

Anahtar Sözcükler:

Hizmet tespit davası, hak sahibi, dava açma süresi, hak düşürücü süre.

The Term of Litigation for Service Detection Action for the Right Holders


Abstract

As a result of the mandatory insurance principle in our social security law, insurance relationship arises automatically by starting work. However Social Security Institution most be notified about the insurance in order to benefit from social insurance benefits. For this reason, service detection actions regulated in Article 86/8 of the Social Insurance and General Health Insurance Law No. 5510 are important in terms of establishing social security. Our subject of study is the term of litigation for the right holders in case of death of the insured.

Keywords:

Service detection actions, right holders, the term of litigation, period of prescription.