Anasayfa / Sicil Sayı 47
Sayfa 98-116

Araştırma Makalesi

Hisse Devrinin İş Kanunu’nun 6 ncı Maddesi Çerçevesinde İşyeri Devri Sayılıp Sayılmayacağı Sorunu

Sicil, 2022/I Sayfa 98-116

Doç. Dr. A. Eda MANAV ÖZDEMIR
Hakim

Öz

Isyeri kavrami is hukukunun temel kavramlari arasinda yer almakta olup 4857 sayili Is Kanunu’nun 2 nci maddesine göre “Isveren tarafindan mal veya hizmet üretmek amaciyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile isçinin birlikte örgütlendigi birime isyeri denir.” Is hayatinda ekonomik sebeplerle isyerleri tamamen ya da kismen devredilmekte ve bu suretle isçinin bagli oldugu isveren de degismektedir. Isyerinin veya bir bölümünün devri Is Kanunu’nun 6 nci maddesinde düzenlenmistir. Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 202 nci maddesi “Malvarliginin veya isletmenin devralinmasi”ni, Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 178 inci maddesi de “Is iliskilerinin geçmesi” konusunu düzenlemistir. Hisse devrinin isyeri devri olusturup olusturmayacagi ve hisselerin bir baska isverene devri halinde isverenlerin sorumlulugu kanunda düzenlenmemistir. Hisse devrinin isyeri devri olusturup olusturmayacagi isverenin isçilere karsi sorumlulugu baglaminda önemli olup bu baglamda tek bir ortagin ya da bütün ortaklarin hisse devrinin sonuçlarinin ne olacagi tartisilmasi gereken konulardir. Çalismamizda isyeri devrinin kosullari, isyeri devrine yol açan nedenler, hisse devrinin ne oldugu, hisse devrinin isyeri devri olarak nitelendirilip nitelendirilmeyecegi ögreti ve Yargitay görüsleri çerçevesinde degerlendirilecektir.

Anahtar Sözcükler:

İşyeri, devir, işyeri devri, hisse devri, işveren değişikliği.

The Issue of Whether a Share Transfer Would be Regarded as the Transfer of Workplace within the Scope of Article 6 of the Labor Law


Abstract

The concept of the workplace is one of the fundamental concepts in labor law and is defined as “The unit wherein employees and material and immaterial components are organised in order to guarantee the production of goods and services by the employer.” according to Article 2 of the Labor Law numbered 4857. In working life, workplaces are fully or partially transferred due to economic reasons and, thus, the employer under whom the employees work also changes. The transfer of the workplace or a part of it is regulated under Article 6 of the Labor Law. Additionally, Article 202 of the Turkish Code of Obligations (“TCO”) regulates “the takeover of an asset or business”. Moreover, Article 178 of the Turkish Commercial Code (“TCC”) regulates “the transfer of working relations”. The question of whether share transfer would result in the transfer of the workplace and the responsibility of the employers in the event the shares are transferred to another employer are not regulated under the law. The question of whether the share transfer could be regarded as the transfer of the workplace is also important with respect to the responsibilities of the employer towards his/her employees. In this regard the consequences on the partner or all partners as a result of the share transfer are matters which must be discussed. In this study, the conditions of the workplace transfer, the reasons which result in the transfer of the workplace, the meaning of share transfer, and whether the transfer of shares may be regarded as the transfer of the workplace shall be evaluated within the scope of doctrine and opinions of the Court of Cassation.

Keywords:

Workplace, transfer, transfer of workplace, share transfer, change of employer.