Anasayfa / Sicil Sayı 30
Sayfa 67-76

Karar Incelemesi

Özürlü Statüsünde Çalışan İşçinin Başka İşçiye Sataşması Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi

Sicil, 2013/II Sayi 30: Sayfa 67-76

Ars. Gör. Eda KARAÇÖP

T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Ögretim Üyesi