Anasayfa / Sicil Sayı 43
Sayfa 172-189

Arastirma Makalesi

Performans Değerlendirme Sistemi ve Mesleki Yetersizlik

Sicil, 2020/I Sayi 43: Sayfa 172-189

Dr. Ögr. Üyesi Ilke GÜRSEL

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Is ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dali

Öz

Insan kaynaklari yönetiminin önemli fonksiyonlarindan biri olan performans degerlendirme sistemi, günümüzde isverenlerin siklikla kullandigi bir uygulama olarak karsimiza çikmaktadir. Mesleki yetersizligin 4857 sayili Is Kanunu m. 18’de geçerli fesih nedenleri arasinda düzenlenmis olmasi, isçinin mesleki yeterliligini ve becerilerini ölçmeye yarayan performans degerlendirme sistemlerini is hukukumuz açisindan dikkate deger bir konu hâline getirmistir. Isverenin yönetim yetkisine dayali olarak uygulayacagi performans degerlendirme sisteminin süreç ve özelliklerinin hukuka uygunlugu bakimindan isverenin yönetim hakkini sinirlandiran temel ilkeler ile Yüksek Mahkememiz tarafindan belirlenen prensipler dikkate alinmalidir. Performans degerlendirme sistemi ile amaçlanan, isçiye kendini gelistirme imkâni saglanarak onun isletmedeki etkinligini ve verimliligini arttirmak olmalidir.

Anahtar Sözcükler:

Performans değerlendirme kriterleri, mesleki yetersizlik, iş sözleşmesinin mesleki yetersizlik nedeniyle feshi, geçerli neden.

Performance Evaluation System and Professional Insufficiency


Abstract

Performance evaluation system, which is one of the important functions of human resources management, is an application frequently used by employers today. As professional insuffeciency is regulated among valid reasons for termination in the article 18 of Labour Law numbered 4857, it has turned performance evaluation system for measuring the employee’s professional competence and skills into a remarkable subject in terms of our labour law. The basic principles limiting the employer’s right to manage and the rules determined by the Turkish Court of Cassation should be taken into consideration to bring the process and features of the performance evaluation system to be executed by the employer based on his authority to manage in compliance with law. The aim of the performance evaluation system is supposed to increase the employee’s effectiveness and efficiency in the enterprise by providing the opportunity to improve himself.

Keywords:

Performance evaluation criteria, professional insufficiency, termination of the employment contract based on professional insufficiency, valid reason.