Anasayfa / Sicil Dergisi / Sicil Sayı 43
Sicil Sayı 43
Arastirma Makalesi
Sayfa 11-29

Prof. Dr. Tankut CENTEL

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Arastirma Makalesi
Sayfa 30-52

Prof. Dr. Hakan KESER

Dokuz Eylül Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Çalisma Ekonomisi ve Endüstri iliskileri Bölümü

Arastirma Makalesi
Sayfa 53-76

Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl, Icra ve Iflâs Hukuku Anabilim Dali

Dr. Ögr. Üyesi Emre ERTAN

Marmara Üniversitesi Iktisat Fakültesi Çalisma Ekonomisi ve Endüstri Iliskileri Bölümü Is Hukuku ve Sosyal Güvenlik
Hukuku Anabilim Dali

Arastirma Makalesi
Sayfa 77-104

Doç. Dr. Murteza AYDEMIR

Dokuz Eylül Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Çalisma Ekonomisi ve Endüstri Iliskileri Bölümü Is ve
Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dali

Arastirma Makalesi
Sayfa 105-125

Doç. Dr. Arzu ARSLAN ERTÜRK

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Is ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dali

Arastirma Makalesi
Sayfa 158-171

Doç. Dr. Ertugrul YUVALI

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Is ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dali

Arastirma Makalesi
Sayfa 172-189

Dr. Ögr. Üyesi Ilke GÜRSEL

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Is ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dali

Arastirma Makalesi
Sayfa 190-212

Dr. Ögr. Üyesi Namik HÜSEYINLI

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Insan Kaynaklari Bölümü

Av. Dr. Evran KIRMIZI

Izmir Barosu

Arastirma Makalesi
Sayfa 213-233

Dr. Ögr. Üyesi Mehmet Halis KARAMAN

Marmara Üniversitesi Iktisat Fakültesi Is ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdali

Arastirma Makalesi
Sayfa 234-253

Dr. Ögr. Üyesi Sezgi ÖKTEM SONGU

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Is ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dali

Dr. Ögr. Üyesi Asiye SAHIN EMIR

Izmir Bakirçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Is ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dali

Arastirma Makalesi
Sayfa 254-273

Dr. Ögr. Üyesi Pelin TUAÇ YILMAZ

Dokuz Eylül Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Çalisma Ekonomisi ve Endüstri Iliskileri Bölümü Is ve
Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dali-

Arastirma Makalesi
Sayfa 274-299

Dr. Seracettin GÖKTAS

Yargitay 22. Hukuk Dairesi Baskani