Anasayfa / Sicil Sayı 43
Sayfa 30-52

Arastirma Makalesi

Objektif Sebep Olmaksızın Yapılan Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Düzenlenmiş Cezai Şartın Geçerliliğinin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı Kapsamında Değerlendirilmesi

Sicil, 2020/I Sayi 43: Sayfa 30-52

Prof. Dr. Hakan KESER

Dokuz Eylül Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Çalisma Ekonomisi ve Endüstri iliskileri Bölümü

Öz

4857 sayili Is Kanunu uyarinca, objektif sebebe dayali olmayan belirli süreli is sözlesmeleri belirsiz süreli is sözlesmesi sayilmaktadirlar. Böyle bir durumda, bu sözlesmelerde düzenlenmis bulunan, sözlesmenin süresinden önce bitirilmesini önlemeye yönelik cezai sartlarin geçerliliklerini koruyup korumayacaklari hususu doktrinde ve Yargitay daireleri arasinda farkli görüslerin dogmasina sebep olmustur. Tartismalarla geçen uzunca bir dönemin ardindan da Yargitay Içtihadi Birlestirme Büyük Genel Kurulu 08.03.2019 tarihinde bu konuya iliskin bir Içtihadi Birlestirme Karari vermistir. Çalismamizda söz konusu içtihadi birlestirme karari sonrasinda, objektif sebep olmaksizin yapilan belirli süreli is sözlesmesinde düzenlenmis cezai sartin geçerliligi konusu ele alinmistir.

Anahtar Sözcükler:

Belirli süreli iş sözleşmesi, cezai şart, cezai şartın geçerliliği.

Evaluation Within the Scope of the Decision of the Supreme Court of Appeals Jurisdiction General Assembly Regarding the Validity of Penal Clasuses in Fixed-Term Employment Contracts Which Were Concluded Without An Objective Reason


Abstract

According to the Labor Law No. 4857, fixed-term employment contracts that are not based on objective reasons are considered as indefinite-term employment contracts. In such a case, the issue of whether or not the penal clauses will remain valid in order to prevent the contract from terminating before the expiry of the contract caused different views in the doctrine and between the departments of the Supreme Court. After a long period of discussions, the Supreme Court of Appeals Jurisdiction General Assembly decided to combine the case-law on this issue on 08.03.2019. In our study, the issue of the validity of the penal clause regulated in a fixed-term employment contract, which was made without objective reason, after the decision to combine the said case-law is examined.

Keywords:

Fixed-term employment contract, penal clause, the validity of the penal clause.