Anasayfa / Sicil Sayı 43
Sayfa 158-171

Arastirma Makalesi

İşçi Alacakları Bakımından İtirazın İptali Davası ve İcra İnkâr Tazminatı

Sicil, 2020/I Sayi 43: Sayfa 158-171

Doç. Dr. Ertugrul YUVALI

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Is ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dali

Öz

Isçinin alacagi için takip neticesinde isverenin yaptigi itiraz üzerine açilan itirazin iptali davasinda isverenin icra inkâr tazminatina mahkûm edilebilmesi için alacagin likit olmasi gerekmektedir. Likit bir alacak; miktari belirli ya da borçlu tarafindan hesaplanmak suretiyle belirlenebilir olan ve bunun için mahkeme kararina gerek göstermeyen alacaktir. Bununla birlikte isçi alacaklarinin her halükârda likit oldugu söylenemez. Icra inkâr tazminatinin söz konusu olmasi bakimindan isverenin itirazinin “haksiz” olmasi gerekmektedir. Isverenin haksizliginin belirlenmesinde likit alacak kriterinin yaninda Medeni Kanun’un ikinci maddesindeki dürüstlük kuralindan da yardimci kriter olarak yararlanilabilir.

Anahtar Sözcükler:

İtirazın iptali davası, likit alacak, icra inkâr tazminatı.

The Action for Annulment of Objection and Execution Denial Compensation in Terms of Employee Receivables


Abstract

The receivable must be liquid for the employer to be sentenced to execution denial compensation in the action for annulment of objection which filed upon employer’s objection against execution proceeding which was commenced for employee’s receivable. A liquid receivable is a certain or determinable amount which can be determined by the calculation of the debtor and does not require a court decision. However, worker’s receivables cannot be said to be liquid in every case. For execution denial compensation, the employer’s objection must be “unfair”. In the determination of the unfairness of the employer, in addition to the criteria of liquid receivables, the fairness rule in the second article of the Civil Code can be used as an auxiliary criterion.

Keywords:

The action for annulment of objection, liquid receivable, execution denial compensation.