Anasayfa / Sicil Sayı 43
Sayfa 234-253

Arastirma Makalesi

Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Özel İstihdam Bürosu Aracılığıyla Kurulan (Meslek Edinilmiş) Geçici İş İlişkisi Kapsamında Çalışan İşçiler

Sicil, 2020/I Sayi 43: Sayfa 234-253

Dr. Ögr. Üyesi Sezgi ÖKTEM SONGU

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Is ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dali

Dr. Ögr. Üyesi Asiye SAHIN EMIR

Izmir Bakirçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Is ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dali

Öz

Özel istihdam bürolari araciligiyla geçici is iliskisi kurulmasi ilk defa 06.05.2016 tarihli ve 6715 sayili “Is Kanunu ile Türkiye Is Kurumu Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun”- la hukuka uygun bulunmustur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafindan kabul edilen Kanun, 20.05.2016 tarihli 29717 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yürürlüge girmistir. Bu Kanun ile 4857 sayili Is Kanunu’nun “geçici is iliskisi” kenar baslikli 7. maddesine özel istihdam bürolari hakkinda ayrintili düzenlemeler eklenmistir. Ayrica 11 Ekim 2016 tarihinde bu konuya iliskin olarak “Özel Istihdam Bürolari Yönetmeligi” çikarilmistir. Is Kanunu’nun 7. maddesinin mevcut durumu dikkate alindiginda, özel istihdam bürosu araciligiyla ya da holding bünyesi içinde veya ayni sirketler topluluguna bagli baska bir isyerinde görevlendirme yapilmak suretiyle geçici is iliskisi kurulabilecektir. Özel istihdam bürosu araciligiyla kurulan geçici is iliskisi, meslek edinilmis geçici is iliskisi olarak da nitelendirilmektedir. Biz bu çalismamizda, özel istihdam bürosu araciligi ile kurulan geçici is iliskisine dair genel açiklamalar yaptiktan sonra bu iliskinin Sosyal Güvenlik Hukuku bakimindan sonuçlarini ele almaya çalisacagiz.

Anahtar Sözcükler:

Meslek edinilmiş geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosu, sosyal güvenlik hakkı.

Employees Working Within The Scope of Temporary Employment Relationship Established Through a Private Employment Office (Temporary Agency Work) in Social Security Law


Abstract

Establishing temporary employment relationship through private employment agencies for the first time has been regulated to comply with the “Law on the Amendment to the Labor Code Kaand Turkish Employment Agency Code” dated 05.06.2016 and No. 6715. The Law, which was adopted by the Turkish Grand National Assembly, entered into force after being published in the Official Gazette dated 20.05.2016 and numbered 29717. With this Law, detailed regulations on private employment offices have been added to Article 7 of the Labor Law No. 4857, titled “temporary employment relationship”. In addition, “Regulation on Private Employment Agencies” was issued on this issue on 11 October 2016. Considering the current status of Article 7 of the Labor Law, a temporary employment relationship can be established through the private employment agency or by assigning it to the holding body or at another workplace affiliated with the same group of companies. The temporary employment relationship established through the private employment agency is also defined as the temporary employment relationship acquired as a profession as well. In this study, we will try to deal with the results of this relationship in terms of Social Security Law after making general explanations about the temporary employment relationship established through the private employment office.

Keywords:

Temporary agency work, private employment agency, right to social security.