Anasayfa / Sicil Sayı 43
Sayfa 213-233

Arastirma Makalesi

İş Hukukunda Ev Hizmetleri

Sicil, 2020/I Sayi 43: Sayfa 213-233

Dr. Ögr. Üyesi Mehmet Halis KARAMAN

Marmara Üniversitesi Iktisat Fakültesi Is ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdali

Öz

Is hukukumuzda “ev hizmetleri” Is Kanunu’nun kapsami disinda birakilmistir. Ev hizmetlerini konu alan ayri bir is kanunu ise bulunmamaktadir. Dolayisiyla, bu alanda çalisan isçiler, Borçlar Kanunu kapsaminda yer almaktadirlar. Ancak, hukukumuzda “ev hizmetleri” kavrami tanimlanmamistir. Bu nedenle, hangi islerin bu kapsamda yer alacagi tam olarak belli degildir. Is Kanunu’nun, ev hizmetlerini kapsam disi birakan düzenlemesinin hukuki niteligi de tartismalidir. Yine, ev hizmetlerinin niteligi ve isin yapildigi yer, ev hizmetleri konulu is sözlesmelerini diger is sözlesmelerinden ayirmaktadir. Borçlar Kanunu’nda yer alan bazi düzenlemelerin, ev hizmetleri yönünden ayrica degerlendirilmesi gerekecektir. Asagida tüm bu hususlar dikkate alinarak konu incelenecektir.

Anahtar Sözcükler:

Ev hizmetleri, ev hizmetlerinde çalışan işçi, iş sözleşmesinin kurulması, çalışma yaşı, çalışma süresi.

Domestic Services in Labour Law


Abstract

In labour law, domestic services are excluded from the scope of the Labour Act. There is no separate labour act on domestic services. Therefore, workers working in this field are covered by the Code of Obligations. However, the concept of domestic services has not been defined in our law. For this reason, it is not clear exactly which jobs will be included in this scope. The nature of the labour act provision that excludes home services is controversial. Again, the quality of domestic services and the place of work distinguishes the contracts on domestic services from other contracts. Some regulations in the Code of Obligations also need to be evaluated in term of domestic services. The subject will be examined below by considering all these issues.

Keywords:

Domestic services, domestic worker, establishment of employment contract, working age, operation time.