Anasayfa / Sicil Sayı 29
Sayfa 108-114

Karar Incelemesi

İş Güvencesi Koşulu Olarak Altı Aylık Sürenin Hesaplanmasında “Birleştirilmenin” Değerlendirilmesi

Sicil, 2013/I Sayi 29: Sayfa 108-114

Doç. Dr. Serkan ODAMAN
Dokuz Eylül ÜniversitesiIktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi