Anasayfa / Sicil Sayı 47
Sayfa 45-75

Araştırma Makalesi

İş Hukukunda Belgelerin İtibarsızlığı

Sicil, 2022/I Sayfa 45-75

Doç. Dr. Murteza AYDEMIR
Dokuz Eylül Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Çalisma Ekonomisi ve Endüstri Iliskileri Bölümü Is ve
Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dali

Öz

Medeni yargilama hukukunda önemli bir yeri olan belge ve senetle ispat kurali, is hukukunun kendine özgü ilkeleri geregi is yargilamasinda oldukça istisnai bir duruma gelmistir. Is hukuku uygulamasinda isverenin tuttugu birçok belge geçersiz kabul edilmekte ve itibar görmemektedir. Bunlarin basinda ücrete iliskin kayitlarin geçersizligi gelmektedir. Yine fazla çalisma kayitlari, istifa dilekçeleri, ibra belgeleri ve devamsizlik tutanaklari birçok yönden geçersiz kabul edilmektedir. Çalismamizda is hukuku alaninda tutulan belgelerden bir kisminin geçersizlik nedenleri üzerinde durulmustur.

Anahtar Sözcükler:

Delil, belge, senet, ücret, fazla çalışma, Yargıtay.

Discrediting of the Documents in the Labor Law


Abstract

Proof with document and deed, which occupies an important position in the law of civil procedure, have started to play a special role in labor judgment due to the distinctive principles of the labor law. Many documents produced by the employer are deemed void and discredited in the application of the labor law. The most common issue in this regard is the invalidity of the pay statement document. Overtime workbook, letter of resignation, acquittance, and absence reports are also deemed void in many aspects. In this study, the reasons of invalidity of some particular documents in the labor law are emphasized.

Keywords:

Evidence, document, deed, wage, overtime working, Court of Appeal.