Anasayfa / Sicil Sayı 15
Sayfa 11-23

Arastirma Makalesi

İş Hukukunda Mimarlık İş Sözleşmesi

Sicil, 2009/III Sayi 15: Sayfa 11-23

Prof. Dr. Zehra Gönül BALKIR

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi