Anasayfa / Sicil Sayı 48
Sayfa 129-144

Araştırma Makalesi

İş Sözleşmesinin İşverenin Ölümüyle Sona Ermesi

Sicil, 2023/I Sayi 48: Sayfa 129-144

Dr. Ögr. Üyesi Emre ERTAN

Marmara Üniversitesi Iktisat Fakültesi Çalisma Ekonomisi ve Endüstri Iliskileri Bölümü Is Hukuku ve Sosyal
Güvenlik Hukuku Anabilim Dali

Öz

Is sözlesmesi isçinin ölümüyle kendiliginden sona erer. Bununla birlikte, isverenin ölümü, sözlesme isverenin kisiligine bagli olmadigi sürece is sözlesmesinin sona ermesine yol açmaz. Isverenin hak ve borçlari mirasçilarina geçer. Sayet is sözlesmesi isverenin kisiligine bagli olarak kurulmussa, isverenin ölümü sözlesmeyi sona erdirir. Bu durumda, Is Kanunu’na tabi ve en az bir yil çalisma süresi bulunan isçi, isverenin mirasçilarindan kidem tazminati talep edebilir. Türk Borçlar Kanunu’nun kapsamina giren veya Is Kanunu’na tabi olmakla birlikte asgari bir yillik kidem süresini doldurmayan isçi ise hakkaniyet tazminatina hak kazanir.

Anahtar Sözcükler:

İşverenin ölümü, iş sözleşmesinin sona ermesi, kişiye bağlı, kıdem tazminatı, hakkaniyet tazminatı.

The Ending of the Employment Contract by Employer’s Death


Abstract

The employment contract ends by the law itself if the employee dies. Nevertheless the death of the employer does not cause the employment contract to cease unless it has been concluded intuitu personae. Rights and duties of the employer pass on to the heirs of the employer. If the contract has been made intuitu personae of the employer, employer’s death brings the contract to an end. In this case, the employee may request the severance pay from the employer’s heirs provided that he falls within the scope of the Labour Act and and the contract has lasted at least one year. The employee who falls within the scope of the Turkish Obligations Act as well as the one falling within the scope of the Labour Act whose length of service is shorter than one year is entitled to the equity pay.

Keywords:

Employer’s death, ending of the employment contract, intuitu personae, severance pay, equity pay.