Anasayfa / Sicil Sayı 36
Sayfa 119-147

Arastirma Makalesi

İş Uyuşmazlıkları ve İstinaf

Sicil, 2016/II Sayi 36: Sayfa 119-147

Yrd. Doç. Dr. Mert NAMLI

Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve Icra-Iflas Hukuku Anabilim Dali

Öz

20.07.2016 tarihinde Türk Medenî Yargi Sistemi’nde istinaf kanun yolu, fiilen uygulanmaya baslamistir. Istinafin fiilen uygulanmaya baslamasi, âdil yargilanma hakki bakimindan önemli bir kazançtir. Bununla birlikte yeni bir kanun yolu, önemli sorun ve belirsizlikleri de beraberinde getirmektedir. Bu makalenin temel amaci, istinaf kanun yolunun genel olarak tanitilmasi ve özellikle de is yargisi bakimindan etki ve sonuçlarinin tespitidir. Bu çerçevede makalede, bölge adliye mahkemelerinin yargi çevresi, hangi kararlara karsi istinaf yoluna basvurulacagi, istinafa basvuru süresi, istinafa basvuru usulü, istinaf sebepleri, istinaf yargilamasi ve istinaf incelemesi sonucunda verilebilecek kararlar ele alinacaktir. Tüm bu incelemelerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Is Mahkemeleri Kanunu esas alinacak, Is Mahkemeleri Kanunu Tasarisi Taslagi’nin ilgili hükümleri de irdelenecektir.

Anahtar Sözcükler:

İstinaf, iş uyuşmazlıkları, iş yargısı.

Labour Conflicts and Appeal


Abstract

In Turkish Civil Procedure System, Court of Appeals has begun implemented actually on 20.07.2016. The initiation of the appeal is an important gain in terms of the right to fair trial. However, appeal system brings significant problems and uncertainties with it. In this study, it is aimed to introduce generally the appeal and especially to determine the effect and consequences of labour jurisdiction. Within this framework, judicial circles of regional courts of justice, decisions that can be resort to the court of appeal, application period, application procedure, reasons for application, decisions to be given as a result of appeal judgment and appeal examination will be examined in this study. All these examinations will be based on the Code of Civil Procedure and the Code of Labor Courts and the relevant provisions of the Draft of the Code of Labor Courts will also be examined.

Keywords:

Appeal, labour conflicts, labour jurisdiction.