Anasayfa / Sicil Sayı 49
Sayfa 11-44

Araştırma Makalesi

İşyerinde Yapay Zeka Uygulaması ve Ayrımcılık

Sicil, 2023/II Sayi 49: Sayfa 11-44

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT
Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Is ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dali

Dr. Ögr. Üyesi Aybüke KARACA YAGCI
Marmara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Is ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dali

Öz

Günümüzde yapay zeka sistemleri özellikle sirketlerce ise alim süreçlerinde ve is iliskisinde kullanilabilmektedir. Bunun temelinde bilgisayarca yapilan hesaplamalarin ve tercihlerin çogunlukla yüksek ölçüde objektif ve dogru oldugu ifade edilir. Ancak yapay zeka kullanimi, ayrimcilik yasaginin ihlaline de neden olabilmektedir. Çalismamizda öncelikle yapay zeka kavramina yer verilecektir. Daha sonra ise alimda ve is iliskisinde ayrimcilik halinde illiyet bagi ve ispat yükü açisindan zorluklar anlatilacaktir. Son olarak ise ayrimcilik halinde isverenin ve yazilim hizmeti saglayicisinin sorumlulugu, Avrupa Birligindeki düzenlemeler de dikkate alinarak ele alinacaktir.

Anahtar Sözcükler:

Yapay zeka, ayrımcılık, ayrımcılık tazminatı, ürün sorumlulugu tazminatı.

Artificial Intelligence In The Workplace And Discrimination


Abstract

Today, artificial intelligence systems can be used especially by companies in recruitment processes and business relationships. This is based on the fact that computerized calculations and choices are often highly objective and accurate. However, the use of artificial intelligence may also lead to violations of the prohibition of discrimination. In our study, first of all, the concept of artificial intelligence will be given. Then, the difficulties in terms of causal link and burden of proof in case of discrimination in recruitment and employment relationship will be explained. Finally, the responsibility of the employer and the software service provider in case of discrimination will be handled by taking into account the regulations within the scope of the European Union.

Keywords:

Artificial intelligence, discrimination, discrimination compensation, product liability compensation.