Anasayfa / Sicil Sayı 49
Sayfa 196-213

Araştırma Makalesi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kararları Işığında İşverenin Eşit Davranma Yükümlülüğü

Sicil, 2023/1 Sayi 49: Sayfa 196-213

Dr. Ezgi AVCIOGLU AKSOY
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dali


Dr. Mehpare ÇAPTUG DILEK
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Idare Hukuku Anabilim Dali

Öz

Esitlik ilkesi ve ayrimcilik yasagi, haklarin ve özgürlüklerin kullanilmasinda temel bir ilkedir. Bu çerçevede esitlik ilkesi ve ayrimcilik yasagi, temel hak ve özgürlüklere iliskin pek çok huku­ki belgede yer almaktadir. Esitlik ilkesi, yalnizca uluslararasi hukuk belgelerinde düzenlenmek­le kalmamis, 1982 Anayasasi'nda da "Genel Esaslar" kisminda düzenlenmistir. Devlet, esitlik ilkesinin saglanmasindaki pozitif yükümlülügü geregi, bireylerin temel hak ve özgürlüklerden esitlik ilkesine uygun bir sekilde yararlanmasini saglamakla görevlidir. Bu haklardan birini de en temel sosyal ve ekonomik haklardan biri olan çalisma hakki olusturmaktadir. Çalisma hayati, bireylerin ayrimcilik yasamaya en açik oldugu alanlardan biridir. Bu alandaki ayrimciligi önlemek adina iç hukukumuzda isverene esit dav­ranma yükümlülügü getiren çesitli düzenleme­ler yürürlüge konulmustur. Bunlardan biri de, Türkiye Insan Haklari ve Esitlik Kurumu Kanu­nu'dur. Ilgili Kanun ile isverenin basvuru, seçim kriterleri, ise alim sartlari ile çalisma ve çalisma­nin sona ermesi süreçleri dahil olmak üzere, isle ilgili tüm süreçlerde ayrimcilik yasagina uygun davranma yükümlülügü düzenlenmistir. Bu dü­zenlemeye aykiri uygulamalara karsi ise çalisan­lara Türkiye Insan Haklari ve Esitlik Kurumu'na basvuru imkani saglanmistir. Böylelikle iç huku­kumuzda çalisma hayatinda esitlik ilkesi ve ay­rimcilik yasaginin saglanmasina yönelik önemli bir idari basvuru yolu olusturulmustur.

Anahtar Sözcükler:

Eşit davranma yükümlülüğü, ayrımcılık yasağı, eşitlik ilkesi, Eşitlik Kurumu.

Equal Treatment Obligation Of The Employer In Light Of The Decisions Of The Human Rights And Equality Institution Of Turkey


Abstract

The principle of equality and non-discrimination is a fundamental principle in the exercise of rights and freedoms. In this context, the principle of equality and the prohibition of discrimination are included in many legal instruments on fundamental rights and freedoms. The principle of equality is not only regulated in international legal instruments, but is also regulated in the 1982 Constitution in the “General Principles” section. Pursuant to its positive obligation to ensure the principle of equality, the State has the duty to ensure that individuals enjoy fundamental rights and freedoms in accordance with the principle of equality. One of these rights is the right to work, which is one of the most fundamental social and economic rights. Working life is one of the areas where individuals are most vulnerable to discrimination. In order to prevent discrimination in this area, various regulations have been enacted in our domestic law that impose an obligation of equality on employers. One of these is the Law on the Human Rights and Equality Institution of Turkey. The Law regulates the employer’s obligation to act in compliance with the prohibition of discrimination in all employment- related processes, including application, selection criteria, recruitment conditions, employment and termination of employment. In case of violations of this regulation, employees have the opportunity to apply to the Human Rights and Equality Institution of Turkey. Thus, an important administrative remedy has been established in our domestic law to ensure the principle of equality and non-discrimination in working life.

Keywords:

Obligation to treat equal, prohibition of discrimination, equality principle, Equality Institution.