Anasayfa / Sicil Sayı 36
Sayfa 107-118

Arastirma Makalesi

Uluslararası İşgücü Kanunu ile Yabancıların Çalışma İzinlerine İlişkin Getirilen Yenilikler

Sicil, 2016/II Sayi 36: Sayfa 107-118

Doç. Dr. Hediye ERGIN

Marmara Üniversitesi Iktisat Fakültesi Çalisma Ekonomisi ve Endüstri Iliskileri Bölümü Is Hukuku ve Sosyal
Güvenlik Hukuku Anabilim Dali

Öz

6735 sayili Uluslararasi Isgücü Kanunu hükümlerine göre yabancilarin Türkiye Cumhuriyeti sinirlari içinde çalismaya baslamadan önce çalisma izni almasi gerekmekte olup, çalisma izni vermeye yetkili makam, 4817 sayili Kanun döneminde oldugu gibi, Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi’dir. Basvurusu olumlu degerlendirilen yabanciya, is veya hizmet sözlesmesinin süresini asmamak kosuluyla, gerçek veya tüzel kisiye ya da kamu kurulusuna ait belirli bir isyerinde veya bunlarin ayni iskolundaki isyerlerinde belirli bir iste çalismak sartiyla ilk basvuruda en çok bir yil geçerli çalisma izni verilir. Bir yillik yasal çalismadan sonra bu süre, ayni isverene bagli olarak ilk uzatma basvurusunda en çok iki yil, sonraki uzatma basvurularinda ise en çok üç yila kadar çalisma izni verilir. Yabanci isçi çalistiran isverenler, yabanci isçinin çalismaya basladigi tarihten itibaren 15 gün içinde Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligina bildirmekle yükümlüdürler. Çalisma izni olmaksizin yabanci çalistiran isverene veya isveren vekiline her bir yabanci için 6.000 TL tutarinda idari para cezasi verilir. Çalisma izni olmaksizin bir isverene bagli olarak çalisan yabanciya da 2.400 TL tutarinda idari para cezasi verilir. Ayrica, çalisma izni bulunmadan çalistigi tespit edilen yabancilar sinir disi edilmek üzere Içisleri Bakanligina bildirilir. Bundan baska, çalisma izni bulunmayan isçiyi çalistiran isveren veya isveren vekiline, yabancinin ve varsa es ve çocuklarinin konaklama giderlerini, ülkelerine geri dönmeleri için gerekli masraflari ve gerektiginde saglik harcamalarini karsilamak yükümlülügü de getirilmistir (6735 s. K. m.23 f.9).

Anahtar Sözcükler:

Uluslararası İşgücü Kanunu, yabancı çalışanlar, çalışma izni, kayıtdışı istihdam, idari para cezası, sınır dışı edilme.

New Provisions Brought By International Workforce Act To Work Permit Issues of Non-Citizen Workers


Abstract

According to the International Workforce Act No. 6735; non-citizen people has to get a work permit before they begin to work within the boundaries of Turkish Republic and Ministry of Labour and Social Security is authorized to grant the work permit as it was during the period which the old act no.4817 was in force. The non-citizen whose application is to be assessed affirmative, a work permit not more than one year and not exceeding the duration of employment or service contract shall be granted on the condition to be employed in a workplace belonging to a natural or juristic person or a public institution or in another workplace in the same branch at a certain job. After a year of legal working, the duration of the work permit could be extended to two years for the first extention application and three years at most for the following extention applications for the same employer. The employers who employ non-citizen workers are obliged to notify Ministry of Labour and Social Security within 15 days beginning from the date non citizen worker started to work. The employer who employs a non-citizen worker without work permit shall be subjected to an administrative fine of 6.000 TL for each worker in this condition. The non-citizen worker working without work permit shall also be subjected to an administrative fine of 2.400 TL. Also the non-citizens working without work permit shall be notified to Ministry of Internal Affairs in order to be deported. Also the employer who employs the non-citizen worker without a work permit is also obliged to cover the accomodation costs of non-citizen worker and his/ her family, necessary costs for returning back to their country and their health expenses (Act No. 6735 article 23, para.9).

Keywords:

International Workforce Act, non-citizen workers, work permit, unregistered employment, administrative fine, deport.