Anasayfa / Sicil Sayı 50
Sayfa 43-73

Araştırma Makalesi

-Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararından Sonra- Yeni Yargı Kararları Çerçevesinde Toplu İş Sözleşmesinden Dayanışma Aidatı Ödeyerek Yürürlük Tarihinden İtibaren Yararlanma

Sicil, 2023/II Sayi 50: Sayfa 43-73

Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Esra YİĞİT
Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Öz

Bu çalismada Anayasa Mahkemesi’nin, 6356 sayili Kanun’un dayanisma aidati ödeyerek toplu is sözlesmesinden yararlanmaya iliskin iptal kararinin ardindan verilen yargi kararlarindan hareketle, dayanisma aidati ödeyerek geriye etkili hükümlerden yararlanma konusu ele alinmistir. Konunun ayrilmaz bir parçasi olarak, Yargitay 9. Hukuk Dairesi’nin geriye etkili hükümlerden yararlanmaya dair görüs degisikligi ve konuya iliskin Kamu Denetçiligi Kurumu Karari da degerlendirilmistir.

Anahtar Sözcükler:

Dayanışma aidatı, toplu iş sözleşmesinden yararlanma, toplu iş sözleşmesinin geriye etkisi.

-After The Constitutional Court’s Annulment Decision- Benefitting From The Retroactive Provisions Of Collective Labour Agreement By Paying Solidarity Due In Light Of The New Judicial Decisions


Abstract

Following the Constitutional Court’s annulment decision of the regulation of the Law numbered 6356 on benefitting from the collective labour agreement by paying solidarity due, it has been a matter of debate whether the retroactive provisions can be benefitted from through solidarity due. In this study, in light of the judicial decisions following the annulment decision, the issue of benefitting from the retroactive provisions through solidarity due is addressed. As an integral part of the issue, the conversion of opinion of the 9th Civil Chamber of the Supreme Court regarding benefitting from retroactive provisions and the decision of the Ombudsman Institution on the issue are also examined.

Keywords:

Solidarity due, benefitting from the collective labour agreement, retroactivity of the collective labour agreement.