Anasayfa / Sicil Dergisi / Sicil Sayı 50
Sicil Sayı 50
Araştırma Makalesi
Sayfa 11-42

Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Araştırma Makalesi
Sayfa 43-73

Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Esra YİĞİT
Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Araştırma Makalesi
Sayfa 74-88

Prof. Dr. Serkan ODAMAN
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Araştırma Makalesi
Sayfa 89-115

Doç. Dr. Orhan Ersun CİVAN
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem YATAĞAN ÖZKAN
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Araştırma Makalesi
Sayfa 116-126

Doç. Dr. Çağlar ÇOPUROĞLU
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Araştırma Makalesi
Sayfa 127-150

Doç. Dr. A. Eda MANAV ÖZDEMİR
Hâkim, Ankara

Araştırma Makalesi
Sayfa 151-174

Doç. Dr. Dilek DULAY YANGIN
Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Araştırma Makalesi
Sayfa 175-206

Volkan ALTINTAŞ
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi

Araştırma Makalesi
Sayfa 207-221

Mehmet Anıl ARSLANOĞLU
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi

Taylan KANTEMİR
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi