Anasayfa / Sicil Sayı 50
Sayfa 151-174

Araştırma Makalesi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun İş İlişkisinde Ayrımcılık Yasağına İlişkin 2023/238 Sayılı Kararı ve Düşündürdükleri

Sicil, 2023/II Sayi 50: Sayfa 151-174

Doç. Dr. Dilek DULAY YANGIN
Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Öz

6701 sayili Türkiye Insan Haklari ve Esitlik Kurumu Kanunu ile esitlik ilkesi ve ayrimcilik yasagina iliskin getirilen ayrintili düzenlemeler çalisma hayatinda da etkisini göstermekte, esitlik ilkesi ve ayrimcilik yasaginin ihlal edildigi yönündeki iddialar üzerine Kurum tarafindan çesitli kararlar verilmektedir. Kuruldugu 2016 yilindan günümüze dek is hukukunu ilgilendirecek nitelikte kararlar veren Kurum’un yaptigi incelemelerde Avrupa Insan Haklari Sözlesmesi basta olmak üzere pek çok uluslararasi düzenlemeyi dikkate almasi olumlu bir adim olmakla birlikte inceleme konusu yaptigimiz kararda görülecegi üzere is hukukunun genel yorum esaslarindan ayrildigi ve isçi-isveren iliskilerinin temel ilkelerini göz önünde tutmaksizin sonuca ulastigi görülmektedir. Biz çalismamizda bahse konu karari Kurum’a basvurunun temel prensipleri ve 6701 sayili Kanun’un esitlik ilkesi ve ayrimcilik yasagina iliskin temel düzenlemelerinin is hukukunda yansimalari çerçevesinde ele alarak tespitlerde bulunmaya çalisacagiz.

Anahtar Sözcükler:

Mağdurlaştırma, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, ayrımcılık yasağı.

The Decision Of Human Rights And Equality Institution Of Turkey No. 2023/238 As To Prohibition Of Discrimination In Employment Relationship And Its Thoughts


Abstract

The detailed regulations of The Turkish Human Rights and Equality Institution Code No. 6701 regarding the principle of equality and the prohibition of discrimination are also effective in working life; various decisions are made by the Institution upon allegations that the principle of equality and the prohibition of discrimination are violated. Although it is a positive step that the institution, which has made decisions concerning labour law since its establishment in 2016, has taken into account many international regulations, especially the European Convention on Human Rights, in its examinations, as it can be seen in the decision we have examined, labour law is separated from the general interpretation principles and that the basic principles of employee-employer relations are taken into account. In our study, we will try to make determinations by considering the aforementioned decision within the framework of the basic principles of applying to the institution and the reflections of the basic regulations of the Code No. 6701 on the principle of equality and the prohibition of discrimination in labor law.

Keywords:

Victimisation, The Turkish Human Rights and Equality Institution, prohibiton of discrimination.