Anasayfa / Sicil Sayı 50
Sayfa 11-42

Araştırma Makalesi

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Unsurları- Unsur Yokluğunun ve Geçersizliğin Sonuçları

Sicil, 2023/II Sayi 50: Sayfa 11-42

Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Öz

Asil isveren alt isveren iliskisi is hukukunun en sorunlu alanlarindan birini olusturmaktadir. Uygulamada da yargiya en fazla yansiyan konularin basinda gelmektedir. Bunun temelinde yatan neden ise Kanunda bu iliskiyi tanimlayan hükmün çok soyut ve belirsiz kosullar içermesidir. Bu düzenleme biçimi taraflar arasinda kurulan bir borçlar hukuku iliskisinin ayni zamanda is hukuku açisindan da bir asil isveren alt isveren iliskisi yaratip yaratmadigi konusunda duraksamalara neden olmakta, uyusmazliklar ortaya çikarmaktadir. Bu belirsizligin disinda Kanundaki tanim maddesi bir yandan bir asil isveren alt isveren iliskisinin mevcudiyeti için gerekli kosullari, bir baska deyisle bu tanimin olmazsa olmaz unsurlarini belirlerken bir yandan da geçerli bir asil isveren alt isveren iliskisinin kosullarini düzenlemektedir. Tanimdaki bu içe içe geçen düzenleme biçimi uygulamada ve ögreti görüslerinde yanilgili tanimlamalara yol açabilmekte, bazen geçerli bir asil isveren alt isveren iliskisinden söz edilmesi gereken durumlarda sanki bu kosullar bir asil isveren alt isveren iliskisinin mevcudiyeti için gerekli kosullarmis gibi ifade edilmektedir. Oysa bu iki olgu sonuçlari bakimindan birbirinden çok farklidir. Bu makalede asil isveren alt isveren iliskisinin unsurlari ve geçerlilik kosullari belirlenecek, ardindan unsur yoklugu ile geçersizligin sonuçlari ortaya konulacaktir.

Anahtar Sözcükler:

Asıl işveren, alt işveren, asıl işveren alt işveren ilişkisinin unsurları, asıl işveren alt işveren ilişkisinin geçersizliği, muvazaa.

Elements Of The Main Employer-Sub-Employer Relationship- Consequences Of Absence Of Elements And Invalidity


Abstract

The main employer-sub-employer relationship constitutes one of the most problematic areas of labor law. In practice, it is one of the most frequently reflected issues in the judiciary. The underlying reason for this is that the provision defining this relationship in the Law contains very abstract and ambiguous conditions. This form of regulation causes hesitations and disputes as to whether a relationship established between the parties in the law of obligations also creates a main employer-sub-employer relationship in terms of labor law. Apart from this ambiguity, the definition article in the Law sets out the conditions for the existence of a main employer-sub-employer relationship, in other words, the indispensable elements of this definition, while at the same time regulating the conditions for a valid main employer- sub-employer relationship. This intertwined form of regulation in the definition may lead to misleading definitions in practice and doctrinal opinions, and sometimes, in cases where a valid main employer-sub-employer relationship should be mentioned, these conditions are expressed as if these conditions are necessary conditions for the existence of a main employer- sub-employer relationship. However, these two facts are very different from each other in terms of their consequences. In this article, the elements and validity conditions of the main employer-sub-employer relationship will be determined, and then the consequences of the absence of elements and invalidity will be revealed.

Keywords:

Main employer, sub-employer, elements of the main employer-sub-employer relationship, invalidity of the main employer-sub-employer relationship, collusion.