Anasayfa / Sicil Dergisi / Sicil Sayı 39
Sicil Sayı 39
Arastirma Makalesi
Sayfa 9-18

Prof. Dr. E. Murat ENGIN

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Arastirma Makalesi
Sayfa 19-43

Prof. Dr. Hakan KESER

Dokuz Eylül Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Çalisma Ekonomisi ve Endüstri Iliskileri
Bölümü Is Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dali

Arastirma Makalesi
Sayfa 44-61

Prof. Dr. Serkan ODAMAN

T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Çalisma Ekonomisi ve Endüstri
Iliskileri Bölümü Is ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dali

Aras. Gör. Eda KARAÇÖP

T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Çalisma Ekonomisi ve Endüstri
Iliskileri Bölümü Is ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dali

Arastirma Makalesi
Sayfa 62-89

Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usûl ve Icra Iflâs Hukuku Anabilim Dali

Arastirma Makalesi
Sayfa 90-104

Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Is ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dali

Arastirma Makalesi
Sayfa 105-112

Doç. Dr. Gaye Burcu YILDIZ

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalisma Ekonomisi ve Endüstri Iliskileri Bölümü Is Hukuku ve Sosyal
Güvenlik Hukuku Anabilim Dali

Arastirma Makalesi
Sayfa 113-145

Dr. Sezgi ÖKTEM SONGU

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Is ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dali